Toppmeny

Fler rum till familjer på Ronald McDonald Hus i Lund 

Den 7 september, invigdes utbyggnaden av Ronalds McDonald Hus vid universitetssjukhuset i Lund. Det har funnits ett stort behov av fler rum för att kunna hjälpa ännu fler familjer med svårt sjuka barn att bo i en hemlik miljö nära sjukhuset i Lund. Alisa, idag tre år, har tillsammans med sin familj bott längst i […]

The post Fler rum till familjer på Ronald McDonald Hus i Lund  appeared first on .

Välkommen till Lions distrikt 101s

Världens största serviceklubbsorganisation

Våra 46 000 klubbar och 1,4 miljoner medlemmar gör oss till världens största serviceklubbsorganisation. Vi är också en av de effektivaste serviceklubbsorganisationerna. Våra medlemmar gör vad som behövs för att hjälpa på våra hemorter. Överallt där vi utför hjälpinsatser skapar vi nya vänskapsband. Med barn som behöver glasögon, pensionärer som behöver mat och människor vi kanske aldrig får träffa.

Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet och SFI (Stiftelsen för Insamlingskontroll) genom Stiftelsen Lions Hjälpfond som har 90 1948-0. 

Lions i Skåne

Lions distrikt 101s är landets sydligaste Lionsdistrikt och omfattar större delen av Skåne.
Distriktet har 50 klubbar och drygt 1 300 medlemmar.

Lions globalt

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar, varav 11 100 i Sverige. Kvinnorna och männen ger av sin fritid för att förbättra livskvaliten för andra människor. 

Distriktsguvernör

För verksamhetsåret 2016-2017 är Bert Engström, LC Vallåkra distriktsguvernör

lions_tidning_01_16-17-1

Läs Lions tidning

Internationella presidenten Robert “Bob” E. Corleys motto

OM LIONS

Detta är Lions

talt-haitiLions gör världen lite bättre att leva i, både i din närhet eller på annan plats på jorden. Lions är en av världens största hjälporganisa- tioner med 1,4 miljoner medlemmar, varav 11 000 i Sverige. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika hjälp- och samhällsprojekt. Kvinnorna och männen ger av sin fritid för att förbättra livskvaliten för andra människor lokalt, nationellt och internationellt. 

Lionmedlemmar i Sverige samlar in omkring 50 miljoner per år.

Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet.
Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet och SFI (Stiftelsen för Insamlingskontroll) genom Stiftelsen Lions Hjälpfond som har 90 1948-0.

Detta gör Lions

medlemsbroschyr-2Lions hjälper till efter katastrofer, akut och vid återuppbyggnad, genom Lions internationella nätverk med 46 000 klubbar över hela världen och genom Lions Clubs International Foundation, LCIF, som är rankad av Financial Times som världens bästa ickestatliga organisation. Bilden från Nepal. 

Lions arbetar mot våld, droger och mobbning genom värdegrundsprogrammet Lions Quest – Tillsammans som genomförs i skolor, idrottsklubbar och för föräldrar. 

Lions har ett världsomspännande program för synvård, Sight First, som botar och motverkar blindhet och andra ögonsjukdomar. Över 30 miljoner människor har blivit hjälpta. 

Lions vaccinerar barn i fattiga länder mot mässling inom ramen för programmet ”En spruta – ett liv”. Detta sker i samarbete med WHO och Bill och Melinda Gates Foundation. 

Lions ger människor med funktionshinder olika typer av stöd. Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom ungdomsutbyte och stipendier ”bästa kompis” etc. samt sätter guld på äldres tillvaro genom utflykter med mera.

Här får du några exempel på aktiviteter, som svenska Lions arbetar med.

Lions etik

Fullgör ditt arbete med omsorg.
Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende.
Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar. Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad.
Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv.
Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig.
Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel.
Fullgör lojalt dina samhällsplikter.
Hjälp dem som behöver ditt stöd.
Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm.
Bygg upp i stället för att riva ner.

Lions syften

Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk. Att befrämja god samhällsanda.
Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling.
Att förena medlemmar med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse.

Att vara ett forum för öppen diskussion av frågor av allmänt intresse utan inblandning av partipolitik eller religiösa särintressen.
Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla.

Lions uppgift

Att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar.

Lions internationella motto

We serve. Vi hjälper.

Sveriges Lions motto

För samhällsansvar och livskvalitet.

Klubbar i distrikt 101s

INLÄGG OM AKTIVITETER OCH PROJEKT I DISTRIKTET

KONTAKTA DISTRIKT 101S

SOCIAL MEDIA I DISTRIKTET OCH LIONS CLUBS INTERNATIONAL

Kommentarer är stängda.