Toppmeny

Gender Balance – More Women in Lions

När beslut togs i Nordiska Sammarbets Rådet (NSR), att vi skulle arbeta med ett speciellt program kallades detta först för Kvinnor i Lions  – Women in Lions. Efter en tid ändrades namnet till Fler Kvinnor i Lions – More Women in Lions.

Eftersom kartan och förutsättningarna är så olika för hur könsfördelningen är inom Lions, bör vi nu kanske tänka och prata i andra termer och varför inte då Gender Balance?

Vid senaste Europa Forum i Sofia Bulgarien kom det fram många synpunkter eftersom ex vis länderna i östra delen av Medelhavet har en könsfördelning som gör att dessa länder önskar fler män som medlemmar.

I västra delen av Europa och uppe hos oss i Skandinavien, är läget helt annorlunda och här behövs verkligen många fler kvinnliga medlemmar. Eftersom vi har genomsnittligt under 25 % kvinnliga medlemmar i Europa och flera länder har mer än 50 % kan vi alla förstå, att de andra länderna ligger väldigt långt under genomsnittet.

Så medan de olika länderna arbetar med medlemsfrågan med hänsyn tagen till de lokala förutsättningarna, borde vi kanske börja prata mera om en Balans mellan könen – en Gender Balance.

Än en gång togs det upp under Europa Forum, att alla Distrikt ska utse en representant för att arbeta med snedfördelning, må distrikten sedan behöva fler män än kvinnor, är i detta sammanhang egalt. Men så länge vi i Sverige ligger på snedfördelningen 80 % män och 20 % kvinnor, bör denna representanten koncentrera sig helt på att arbeta för fler kvinnor till Lions i Sverige.

Så de distrikt som ännu inte utsett en Distrikts koordinator skyndar säkert på med detta.

Kommentarer är stängda.