Toppmeny

Hjälp

På denna sida finns en del förklarande texter och videon för att medlemmar skall kunna läsa och hämta information på distrikt 101s nya hemsida. I det andra stycket finner du instruktioner för att läsa in ny information till hemsidan som vi även kallar ladda upp dokument.

Lycka till!


Lär dig hur du läser och hämtar information från uppladdade dokument, rapporter eller protokoll.

Klicka på bilden här till höger och lär dig hur man hämtar och läser dokument:

Lär dig hitta dokument

Här finns information för dig som skall ladda upp dokument till distriktets hemsida.

För att ladda upp dokument behöver  du en personlig inloggning. Den får du av webmaster efter att skickat in en begäran om personlig inloggning. Personlig inloggning delas ut till medlemmar i distriktsrådet och distriktsfunktionärer.

Skicka en begäran om personlig inloggning här: Begäran om personlig inloggning

Ladda upp dokument är enkelt efter att du sett instruktionsvideon här till höger. 

Lär dig ladda upp dokument