Toppmeny

Välkommen till Lions Distrikt 101-S

Lions, världens största serviceklubbsorganisation

Våra 46 000 klubbar och 1,4 miljoner medlemmar gör oss till världens största serviceklubbsorganisation. Vi är också en av de effektivaste serviceklubbsorganisationerna. Våra medlemmar gör vad som behövs för att hjälpa på våra hemorter. Överallt där vi utför hjälpinsatser skapar vi nya vänskapsband. Med barn som behöver glasögon, pensionärer som behöver mat och människor vi kanske aldrig får träffa.

Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet och SFI (Stiftelsen för Insamlingskontroll) genom Stiftelsen Lions Hjälpfond som har 90 1948-0. 

Lions distrikt 101-S

Lions Distrikt 101-S är landets sydligaste Lionsdistrikt och omfattar större delen av Skåne.
Distriktet har 50 klubbar och drygt 1 300 medlemmar.

Lions Club International

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar, varav 11 100 i Sverige. Kvinnorna och männen ger av sin fritid för att förbättra livskvaliten för andra människor. 

Distriktsguvernör

Alf-Göran Andersson LC Simrishamn

Verksamhetsåret 2017-2018

Läs Lions tidning!

Naresh Aggarwal Lions Clubs Internationals president

Presidenten för Lions Club International Naresh Aggarwal

OM LIONS

Detta är Lions

talt-haitiLions gör världen lite bättre att leva i, både i din närhet eller på annan plats på jorden. Lions är en av världens största hjälporganisa- tioner med 1,4 miljoner medlemmar, varav 11 000 i Sverige. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika hjälp- och samhällsprojekt. Kvinnorna och männen ger av sin fritid för att förbättra livskvaliten för andra människor lokalt, nationellt och internationellt. 

Lionmedlemmar i Sverige samlar in omkring 50 miljoner per år.

Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet.
Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet och SFI (Stiftelsen för Insamlingskontroll) genom Stiftelsen Lions Hjälpfond som har 90 1948-0.

Detta gör Lions

medlemsbroschyr-2

Här får du några exempel på aktiviteter, som svenska Lions arbetar med.

Lions hjälper till efter katastrofer, akut och vid återuppbyggnad, genom Lions internationella nätverk med 46 000 klubbar över hela världen och genom Lions Clubs International Foundation, LCIF, som är rankad av Financial Times som världens bästa ickestatliga organisation. Bilden från Nepal. 

Lions arbetar mot våld, droger och mobbning genom värdegrundsprogrammet Lions Quest - Tillsammans som genomförs i skolor, idrottsklubbar och för föräldrar. 

Lions har ett världsomspännande program för synvård, Sight First, som botar och motverkar blindhet och andra ögonsjukdomar. Över 30 miljoner människor har blivit hjälpta. 

Lions vaccinerar barn i fattiga länder mot mässling inom ramen för programmet ”En spruta - ett liv”. Detta sker i samarbete med WHO och Bill och Melinda Gates Foundation. 

Lions ger människor med funktionshinder olika typer av stöd. Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom ungdomsutbyte och stipendier ”bästa kompis” etc. samt sätter guld på äldres tillvaro genom utflykter med mera.


Läs om Lions aktuella projekt

Lions etik

Fullgör ditt arbete med omsorg.
Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende.
Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar. Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad.
Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv.
Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig.
Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel.
Fullgör lojalt dina samhällsplikter.
Hjälp dem som behöver ditt stöd.
Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm.
Bygg upp i stället för att riva ner.

Lions syften

Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk. Att befrämja god samhällsanda.
Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling.
Att förena medlemmar med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse.

Att vara ett forum för öppen diskussion av frågor av allmänt intresse utan inblandning av partipolitik eller religiösa särintressen.
Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla.

Lions uppgift

Att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar.

Lions internationella motto

We serve. Vi hjälper.

Sveriges Lions motto

För samhällsansvar och livskvalitet.

Klubbar i Distrikt 101-S

 

INLÄGG OM AKTIVITETER OCH PROJEKT I DISTRIKTET

Gender Balance

When the decision was taken in the Nordic Cooperation Council (NSR), that we would work with a special program, we first named it Kvinnor i Lions – Women in Lions. After some time the name was changed to Fler Kvinnor … Läs mer →

Gender Balance – More Women in Lions

När beslut togs i Nordiska Sammarbets Rådet (NSR), att vi skulle arbeta med ett speciellt program kallades detta först för Kvinnor i Lions  – Women in Lions. Efter en tid ändrades namnet till Fler Kvinnor i Lions – More Women … Läs mer →

Sveriges Lions hjälper flyktingar i Libyen

Pressmeddelande Sveriges Lions hjälper flyktingar i Libyen Sveriges Lions har beslutat att hjälpa flyktingarna som trängs vid gränsen i Libyen genom att ge 250 000 svenska kronor till UNHCR, FNs flyktingorgan som arbetar i området med att hjälpa flyktingarna. Sveriges Lions pengar ska använda

 

KONTAKTA DISTRIKT 101-S

Bli medlem

Medlemsförmåner

Fördelar med frivilligarbete

Att bli medlem i en lionklubb ger dig möjlighet att arbeta frivilligt lokalt – eller internationellt. Få nya vänner och yrkeskontakter. Led projekt som gör samhället bättre för dem som bor där. Ha roligt på samma gång.

Nedan är ett exempel på vad lionmedlemmar runtom i världen kan berätta om fördelarna med frivilligarbete. 

Samhällsservice

”Du ser glädjen i människors hjärtan och de tackar dig, och ett barns leende. Det är allt detta som får dig att inse att du gjort något för din hemort.”

Viv Grater, Sydafrika

”Bara för den glädje jag känner i hjärtat och för de tjänster vi gör för dem som är mindre lyckligt lottade är jag verkligen stolt över att vara med i Lions.” 


David Mutayisa, Uganda

Roligt och kamratskap

”Vi är inte bara Lions, vi är inte bara vänner...vi är som en familj.”

Karen Piper-Taylor, Trinidad 


”Det är roligt att hjälpa människor. Och när man kan träffa mer än en människa är det mycket roligare.”

Jeff Gans, USA

Ledarfärdigheter

Det finns oändligt många möjligheter till personlig utveckling. Jag får använda och utveckla mina talanger inom PR, men jag lär mig också att vara aktiv på ett styrelsemöte."

Brindisi Chan, USA

”Att jag fått möjligheten att bli ledare i lionklubben har motiverat mig att bli mer ordningssam. Det är som att leda ett eget företag.” 


Keith Gaydosh, USA

Bilda nätverk

”Vi samlar människor med olika bakgrund så att vi kan samarbeta med ett enskilt projekt. Och genom att göra det tjänar vi vår hemort, och vi tjänar världen.”

Gary Wong, USA

”Vi har allt från läkare till skollärare och byggnadsarbetare. Det är ett brett urval av människor som hjälper vår klubb att växa och göra många olika saker.” 


Jennifer Mahnic, USA

Internationella tjänster

”Det ger oss ett fantastiskt tillfälle att samarbeta som två länder och dela samma projekt.”

Greg Edgelow, USA

”Det som lockade mig till Lions istället för en annan grupp är det globala. Det är etablerat och det är vad jag söker efter.”

John Thomas King, USA

Familjevänligt

”Hela familjen kan vara lionmedlemmar. Alla kan vara med, för det är egentligen vad samhället är – det är allihop.”

Denise Lum, USA 


”Vi städar parker, vi målar bänkar, vi ser till att parken blir vackrare för lokalbefolkningen. Mina döttrar älskar att göra det.”

Ty'East Alleyen-Bunn, USA

Möjligheter för unga människor

”Vår högskoleklubb ger mycket belöning och det är väldigt spännande för det är en mycket unik organisation. Vi har både ett internationellt och ett lokalt fokus.”

Kjerstin Owren Myre, Norge

”Vårt huvudsakliga mål som lionmedlemmar är att engagera barnen i samhället genom fredsaffischtävlingen. Deras bidrag är viktiga.”

Kerry Fletcher, USA

Medlemsformer

Välja den medlemsform som passar dig

Lionklubbar består av olika sorters människor i samhällen nästan överallt i världen. Därför erbjuder vi flera sätt att bli medlem – och att hjälpa. Lions clubs erbjuder frivilligprogram för tonåringar, collegestudenter, barn, vuxna och familjer.

  • Vanligt medlemskap: Är du intresserad av frivilligprogram, samhällsservice och att göra världen till en bättre plats att leva i? Lions Clubs International (LCI) erbjuder samhällsmedborgare möjlighet att arbeta frivilligt tillsammans i en lokal grupp. Medlemmar förväntas uppfylla medlemskraven, t.ex. betala de avgifter som klubben och LCI fastställer. Ta första steget på väg mot medlemskap i dag – kontakta en lokal klubb och be att få bli inbjuden till ett möte. 
  • Familjemedlemskap: Söker du speciella frivilligprogram och -aktiviteter som du kan genomföra tillsammans med familjen? Familjemedlemskap tillåter släktingar att utföra frivilligarbete tillsammans till en lägre avgift. Familjemedlemmar måste uppfylla medlemskraven, bo i samma hushåll och tillhöra samma klubb. Barn kan inte bli medlemmar men kan delta i Lejonungeprogrammet som ger barn under tolv år möjlighet att bygga upp en livslång hängivelse att hjälpa andra. Om mer än en medlem av din familj går med i en klubb, säg till dem att gå med som en familjeenhet.
  • Studentmedlemskap: Våra frivilligprogram för studenter gör att du lär känna nya vänner – och samtidigt hjälper andra i samhället. Som studentmedlem är avgiften reducerad. Om du går en utbildning och är mellan 18 och 30 år kan du säga till klubben du går med i att du vill dra fördel av studentmedlemsprogrammets avgiftsrabatt.

  • Leo-till-lionmedlemskap. Om du är en nuvarande eller tidigare leoklubbsmedlem mellan 18 och 30 år, utnyttja möjligheten till avgiftsrabatt och fortsätt utföra frivilligarbete med Lions Clubs International ... som lionmedlem!

Läs mer om Lions frivilligprogram

För mer medlemsinformation, kontakta Membership and New Club Programs Department.

Starta en ny klubb

Stärka samhället på nya sätt

Du delar en passion. Du har idéer om hur du kan förbättra den värld du lever i. Och du känner folk som vill hjälpa till som frivilliga. Men det finns ingen lionklubb i närheten. Oroa dig inte. Det är precis så här som många av våra klubbar startar.

Starta en ny klubb

Starta en ny lionklubb och utveckla program som intresserar er. Lokala klubbar är vår tradition, men de passar inte för alla medlemmar. Det är därför vi erbjuder flera klubbformer att välja bland:
  • Traditionella klubbar är den vanligaste klubbtypen, och den erbjuder en grupp personer flexibilitet när de tjänar på sin hemort. Starta gärna en klubb baserat på medlemmarnas gemensamma intressen såsom en hobby, ett yrke eller etnisk tillhörighet. Ett gemensamt intresse ger ofta en grupp lionmedlemmar mer energi.
  • En klubbfilial gör att en liten grupp kan starta en klubb innan de uppnått startkravet på 20 personer, och de kan snabbare börja göra en insats på hemorten.
  • Högskoleklubbar gör en insats på sitt lokala college eller universitet och samlar studenter, fakultetsanställda och affärsmän. Högskoleklubbar erbjuder studenter en möjlighet att stärka sina ledarfärdigheter och bygga på sin CV.
Oavsett vad som gäller vill vi hjälpa er starta den lionklubb som fungerar bäst för er och er hemort.  

Redo att starta en klubb?

Besök webbplatsen för att starta en ny klubb och ladda ner de resurser som behövs för detta, eller beställ en extensionssats för nya klubbar i dag! För mer information, kontakta Membership Development Department.  

SOCIAL MEDIA I DISTRIKT 101S OCH LIONS CLUBS INTERNATIONAL