Toppmeny

Projektkatalogen

 Projekt- och Bidragskatalog för Lions Distrikt 101-S 

 2016 -2017

Riksmötesbeslut 

På riksmötet 2016 i Stockholm/Tallin togs beslut om hur mycket respektive medlem alt. klubb bör stödja nedan angivna aktiviteter med. Har er klubb ekonomiska möjligheter till detta, så vänligen följ och respektera beslutet.

1a. Sveriges Lions Katastrofberedskap (Riksmötesbeslut)

Katastrofer händer i världen allt oftare, och vi vet aldrig var och när det ska hända. Översvämningar, jordbävningar, stormar och svältkatastrofer gör att människor behöver akut hjälp. Genom Sveriges Lions Katastrofberedskap och samarbetet med MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har vi under många år kunnat erbjuda akut hjälp där den behövs. De blå katastroftälten från Sveriges Lions är välkända och har snabbt funnits på plats för att ge utsatta i många länder tak över huvudet. 

Distriktsrådet föreslår klubbarna att bidra med 100: -/medlem enligt riksmötets beslut.

bil-12a-projekt-bidragskatalog-2016-17-rev

Länder som fått tält:

Pakistan, Serbien, Libanon, Sri Lanka 

Peru, Kirgizistan, Burma, Kina, Haiti 

Turkiet, Libyen, Filippinerna, Irak, Grekland och Sverige 

C:a 5,000 stycken mellan år 2005-2016 


1b. Sveriges Lions fond för Funktionsnedsatta (Riksmötesbeslut)

Lions Handikappfond delar varje år ut Bragdlejon - och Livskvalitetspriser samt genomför olika former av projekt för funktionshindrade. Fonden stöder också svensk handikappidrott och dess deltagande i Paralympics. 

Distriktsrådet föreslår klubbarna att bidra med 50: -/medlem enligt riksmötets beslut, varav 10: - ska gå till satsningen på Paralympics.

bil-12a-projekt-bidragskatalog-2016-17-rev_1

bil-12a-projekt-bidragskatalog-2016-17-rev_2

1c. Pengapåsen (Riksmötesbeslut)

spargrisPengapåsen är Sveriges Lions reservkapital, avsedd att användas till sådana projekt som är startade och igång men av olika anledningar fattas pengar för slutförande. 

Samt som startbidrag för av Guvernörsrådet beslutade nya projekt. Medlen skall under pågående projekt undan för undan återföras Pengapåsen.

Distriktsrådet föreslår klubbarna att bidra med 50: -/medlem enligt riksmötets beslut.

1d. NSR – samnordiskt projekt (Riksmötesbeslut)

nsr

fem länder. Där beslutas om vårt gemensamma projekt, riktat till något av europeiska grannländer. Finlands förslag för åren 2016-2018 ”Solar Cooking Project” i Kenya (en spis som drivs av solen) beslöts på NSR mötet i Lyngby DK. 

Distriktsrådet föreslår klubbarna att bidra med 50: -/medlem enligt riksmötets beslut.

1e. Lions Quest Sverige (Riksmötesbeslut)

På Riksmötet 2016 i Stockholm/Tallin beslöts att rekommendera klubbarna att betala in 40: -/medlem till MD för Lions Quest Sveriges kursverksamhet. 

Distriktsrådet föreslår klubbarna att bidra med 40: -/medlem enligt riksmötets beslut.


1f. Bring Quality to Life, Lions tältprojekt (Riksmötesbeslut)

Lions och MSB samarbetsprojekt för tält till katastrofområde runt om i världen. 

På riksmötet 2016i Stockholm/Tallin togs beslutet att rekommendera klubbarna att till MD101 betala in 900: -/klubb.

Distriktsrådet föreslår klubbarna att bidra med 900: -/klubb enligt riksmötes beslut 

packar-talt

taltgata


1g. Hand i Hand (Riksmötesbeslut)

folkhopLions och Hand i Hand arbetar idag med ett by projekt i Kailiki i Indien med att bekämpa fattigdom genom utbildning av kvinnor till att starta nya företag, att barn ska få skolutbildning och att förbättra hälsan.


Riksmötet beslutade att rekommendera klubbarna att betala ett frivilligt belopp 

Distriktsrådet rekommenderar klubbarna att bidra med frivilligt belopp


1h. LIONS 100 år (Riksmötesbeslut)

För mer info kontakta: Brittmarie Lindquist, LC Trelleborg 

bm.lindquist@gmail.com


 


Lions 100 år 2017 Jubileumsinsamling 

”För Barn och Ungdom” 

Vid RM i Lund beslutades om en Jubileumsfond för ”Barn och ungdom” 

Insamlingstema i Sverige är ”Lions förverkligar drömmar för barn och ungdomar med speciella behov. 

Förslag finns på en gemensam Jubileums-insamlingsdag 21 maj 2016-2018 för alla distrikt. 

Riksmötet 2016 i Stockholm/Tallin beslöts att varje klubb betalar in minst 5000 kr. 2016 och 2017 märkt Jubileumsinsamlingen. 

BG. 820-9603 

2. INSAMLINGSSTIFTELSEN LIONS FOND FÖR MEDICINSK FORSKNING INOM SKÅNE

lffs-logga-skala-delInsamlingsstiftelsen bildades genom ett enhälligt beslut på Distriktsmötet den 17 september 2011. Forskningsfondens huvudsakliga ändamål och syfte är: 

* att genom bidrag från Lionklubbar och från allmänheten i form av gåvor och testamenten insamla medel till medicinsk forskning inom Skåne 

* att företrädesvis stödja ”klinisk, patientnära forskning”, d.v.s. sådan forskning som snabbt kan omsättas i praktisk tillämpning 

* att ge forskningsanslag till områden som styrelsen och dess medicinska forskningsråd finner lämpligt. Forskningsrådets uppgift är att svara för den medicinskt vetenskapliga granskningen och bedömningen av inkomna ansökningar samt att vara ett stöd till Forskningsfondens styrelse. 

Läs mer på www.lffs.se 

Distriktsrådet uppmanar klubbarna att bidra med så mycket medel som möjligt direkt till forskningsfondens Bankgiro 900-2866

90-logga

3. Lions Rent Vatten
Hjälp henne! 

Lions Rent Vatten har som målsättning att hjälpa 100 000 personer på landsbygden i Tanzanias inland att få tillgång till rent vatten. 

Med ert stöd kan vi nå dit!Vad har vi gjort? 

Färdiga eller pågående vattenprojekt för cirka 40 000 personer samt skolor, sjukstugor m.m. 

Vatten till distriktssjukhus med upptagningsområde cirka 120,000 personer – färdigt. 

Planering av vattenprojekt som omfattar flera byar med totalt cirka 25,000 personer – pågår 

Vad vill vi? 

Behovet är gränslöst. Vi vill fortsätta och ge människor tillgång till rent vatten. 

Målet är att nå minst 100 000 personer. 

Vad behöver vi? 

Vi har lärt oss lokala förutsättningar för vattenanläggningar och hur våra bidrag används på ett säkert sätt. 

Vi behöver ytterligare ekonomiska resurser för att fortsätta och nå målet. 

Mer information? www.lionsrentvatten.se 

Distriktsrådet föreslår klubbarna att bidra med 100: -/medlem


4. Stipendier till personer i Distrikt 101-S

På vårens Distriktsmöte delas varje år ut stipendier inom olika områden till förtjänta personer i vårt distrikt. Nomineringarna kommer från klubbarna, och stipendier finns inom områdena: 

 • Kulturstipendium för Ungdom 
 • Stipendium för medmänsklig insats 
 • Miljöstipendium 
 • Ett Skånskt Bragdlejon (handikappidrott) 

Nomineringar till något av ovanstående stipendier skickas till DG 

Förra årets (2016) stipendiater: 

Kultur: Alexandra Irenberger, Malmö 

Medmänsklig Insats: Lina Persson, Landskrona 

Miljöstipendium: Robin Gustavsson, Vinslöv 

Skånskt bragdlejon: Oscar Wassbjer, Höör 

Distriktsrådet föreslår klubbarna att bidra med 40: -/medlem


5. Distriktets Hjälpkommitté

Ansökningar om bidrag kommer ofta in, både till klubbar och till Distriktsrådet, från personer som behöver hjälp. Det kan vara utrustning som hjälper dem i vardagen eller något som ger livet en guldkant. Ansökningarna kan ibland vara för stora för en klubb att klara av, då kan klubben ansöka om hjälp från distriktskassan. 

Distriktsrådet föreslår klubbarna att bidra med 50: -/medlem


6. Distriktets Barn- och Ungdomskommitté

På många håll i vårt distrikt finns barn och ungdomar, som på olika sätt kan behöva vårt stöd. Distriktets barn- och ungdomskommitté behandlar ansökningar från klubbar, zoner och privatpersoner. 

Distriktsrådet föreslår klubbarna att bidra med 50: -/medlem


7. Internationellt ungdomsläger 

yceI enlighet med första artikeln i Lions Clubs Internationals syften; 

”Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk”, 

anordnas varje år ungdomsläger i Sverige, och svenska ungdomar reser på läger till andra länder. 

Ungdomar från olika länder och kulturer får möjlighet att träffas, diskutera och umgås, och livslånga vänskapsband knyts. 

Dessa läger är ett viktigt bidrag till att öka ungdomarnas förståelse för andra människor och kulturer. Det är därför viktigt att vi samlar in pengar som behövs för att driva dessa läger. 

Lions Distrikt 101-S är ansvarig för ungdomsläger 2017 

Distriktsrådet föreslår klubbarna att bidra med 50: -/medlem. 


8. Miljö

sea-uDistriktsrådet vill uppmuntra klubbarna att satsa på lokala miljöprojekt. 

SEA-U Marint Kunskapscenter är det enda i sitt slag i Europa. SEA-U har pedagogisk verksamhet hela året och besöks årligen av tusentals elever. Dessutom bedriver de forskning, nätverkar och arbetar med turism, upplevelser och näringsliv. 

SEA-U gör en stor insats genom att sprida kunskap och kontinuerligt följa upp utveckling och miljö runt vår 77 mil långa Skånekust. 

Distriktsrådet föreslår klubbarna att bidra med 40: -/medlem


9. Hundar för eftersök av narkotika, vapen och ammunition

Lions 101-S har under många år samlat in pengar till narkotika sökhundar för tullposteringarna vid våra gränser. Under de kommande åren kommer flera av de narkotika sökhundar som nu är i tjänst att ”gå i pension”, och deras ersättare behöver införskaffas. 

Lite fakta om hundarna och deras insats: 

 •  28 stycken hundar skänkta av Lions, är i tjänst 2016 
 •  445 narkotikabeslag till ett värde av 127,7 milj. SEK (Samhällsnytta värde) 
 •  10 vapen + ammunition 

hund

Distriktsrådet föreslår klubbarna att bidra efter egen förmåga 


10. Servicehundar i samhällets tjänst 

ledhund_symbolDet finns behov även av hundar med andra arbetsuppgifter, som till exempel servicehundar, ledarhundar och vårdhundar. Ett bidrag här kan hjälpa personer till en ”lättare vardag”.

Distriktsrådet föreslår klubbarna att bidra efter egen förmåga 
11. LCIF – Lions Clubs International Foundation

LCIF är Lions Internationella Hjälpfond med fyra huvudområden: 

 • Bevara syn såsom Sight First programmet 
 • Hjälpa ungdomar såsom Lions Quest, internationellt 
 • Katastrofhjälp Omedelbar hjälp och långsiktig återuppbyggnad överallt i världen 
 • Humanitära insatser såsom Mässlingsinitiativet 

Distriktsrådet föreslår klubbarna 

att bidra med uppbyggnad av ovanstående huvudområden med 200: - / medlem att bidraga med direkt angivna donationer vid inträffade katastrofer samt att Distrikt och Klubbar hedrar förtjänta medlemmar med Melvin Jones Fellowship (MJF) och i förekommande fall med Progressiv Melvin Jones Fellowship (PMJF). 

Ps. Donationer till Huvudområdena är MJF/PMJF- grundande, men skall anges som sådant vid insändandet

lcifkvinna_med_barn

 

 

 

 

 

 

12. Lions Quest 101S

lions_questLions Quest "Tillsammans" är ett värdegrundsprogram som 

vänder sig till barn och ungdom från förskoleklass till och med 

gymnasiet. Det vänder sig också till föräldrar, lärare och annan 

skolpersonal, och är väl anpassat till de senaste läroplanerna. Programmets innehåll är utformat för att uppmuntra och stärka ett positivt beteende. 

Distriktsrådet föreslår klubbarna att bidra med 20: -/medlem till att anordna kurser i distriktet.


13. Vision for All/Glasögoninsamling

vision_for-_allVision for All är en ideell organisation som gör det möjligt för människor med behov av glasögon att studera och arbeta. Vision for All arbetar med de allra fattigaste som har störst behov av optikerns insats. 

Dessa människor har ingen möjlighet att betala för en synundersökning eller skaffa glasögon. 

Lions hjälper Vision for All genom att samla in begagnade glasögon. I samband med att man sänder glasögon till VFA bör minst 500: - bifogas för att täcka kostnader för mätning, distribution, utprovning m.m. 

Distriktsrådet rekommenderar klubbarna att delta i glasögoninsamlingen


14. Volontärarbete

Många ungdomar vill ut i världen för att utföra volontärarbete. Det kan gälla inom flera olika områden. Optikerstuderande reser med Vision for All ut till behövande i världen och hjälper till att göra synundersökningar och prova ut glasögon. Ofta skriver ungdomar till Lionsklubbar och ber om ekonomiskt bidrag. För att underlätta denna hantering har distriktsrådet beslutat att bidra med pengar för volontärresor allmänhet men också resor tillsammans med Vision for All. Vi rekommenderar klubbarna att inte betala bidrag till enskilda sökande. 

Distriktsrådet rekommenderar klubbarna att bidra med 10: -/medlem

I vårt distrikt är det många klubbar som driver ”egna” internationella projekt. 

Är ni intresserade att hjälpa, så skänk gärna ett bidrag till dem. 

För mer information om de olika projekten kontakta de personer och klubbar 

som anges som kontakter. 

OBS! Alla pengar skickas in via Distriktskassören som vanligt, men märk 

pengarna med det aktuella projektet nummer/namn 

Även inbetalning i samband med insamling till Världens barn och Jubileumsinsamlingen sker via BG, 820-9603 


15. LC Be The Change - Nytt liv till utsatta flickor och kvinnor i Kongo

kvinnor_i_kongo

Se video inspelad i detta projekt i Kongo
“Be the Change you wish to see in the world”Gandhis berömda ord handlar om ett synsätt som vi tycker är viktigt och vill hjälpa till att sprida. 

Vårt stöd ger nytt liv till utsatta flickor och kvinnor i Kongo, där tiotusentals kvinnor och barn utsatts för tortyrliknande sexuellt våld under de senaste åren. Många av offren överlever inte. 

De som gör det utesluts ofta av sina familjer och står ensamma. Maison Dorcas är ett övergångsboende där de kvinnor som överlevt sexuellt våld, eller annars är väldigt utsatta, 

kan de få skydd, omsorg och hjälp. På Maison Dorcas får kvinnorna hjälp att bearbeta sina trauma, de lär sig ett yrke, blir del av en gemenskap, och kan få mikrolån för att komma igång med sin försörjning. De bygger upp sina sönderslagna liv. 

Maison Dorcas är en del av nobelprisnominerade läkaren Denis Mukweges Panzi Foundation. 

Vi samarbetar med Panzi Foundations svenska samarbetspartner PMU. 

Be The Change Lions Club vill ge utsatta människor hopp och framtidstro - samtidigt som vi i Sverige inspirerar till engagemang, omtanke och aktiv handling för att hjälpa. 

Sandrine, som i dag är tjugo år, blev kidnappad av soldater. Hon våldtogs och misshandlades 

i 2 år innan hon lyckades fly. Då var hon gravid och födde sedan en flicka. Hon får fortfarande behandling för sina skador på Panzi sjukhuset. När hon är färdigbehandlad finns Maison 

Dorcas för att ge henne och dottern fortsatt hjälp. 

Vi har gjort en insamlingsfilm där Sandrines (vars händer vi ser på bilden) historia finns med. 

Den kan beställas från oss via info@bethechange.se

Kontaktpersoner: Shalini på 0708-65 16 33 och Frida på 0705-89 12 34 

Hemsida: www.bethechange.se Facebook: bethechangebylions 

Distriktsrådet föreslår klubbarna att bidra efter egen förmåga 


16. LC Bjersund – Stöd till barnbyar i Vitryssland

vitrysslandVitryssland har cyniskt nog ingen egen kärnkraft, men var det land 

som drabbades hårdast av Tjernobylolyckan 1986. När olyckan inträffade tillhörde Vitryssland fortfarande Sovjetunionen och efter upplösningen av Sovjet 1991 blev det upp till var och en av de olika länderna att hantera konsekvenserna av Tjernobylolyckan. De områden i Vitryssland som drabbades var väldigt fattiga och oftast saknade byarna både el och telefon. Vatten hämtade man i den gemensamma brunnen i centrum av byn. Ger stöd till 

barnhem i Gomel Oblast, Vitryssland. Stödet består av Vitryssland eller Sverige. Men även upprustning av sanitetsutrymmen. 

Kontaktpersoner: Björn Jonsson, LC Bjersund/Bjerred. 

Vitryssland: Maria Kaikula sheeva@tut.by Oleg Bogdanovich uvita_gomel@tut.by 


17. LC Råå - Hosanna Community Projects. 

Föräldralösa och AIDS drabbade barn i Sydafrika.

raa_klassrum

raa_elever

raa_alfabet

Till Hosanna kommer varje eftermiddag ca 70 barn. De är de mest utsatta barn i samhället vi kan tänka oss. Deras föräldrar har ofta dött i AIDS. Barnen tas om hand av äldre syskon eller andra fattiga anhöriga vilka ofta också är drabbade av HIV/AIDS och arbetslöshet. En del av barnen bär själv på HIV viruset vilket de ofta fått av mamman vid födseln. Många av barnen bär på traumatiska upplevelser i form av våldtäkt, vuxna i omgivningen med alkoholproblem, aga, brist på mat, kläder mm. 

Barnen kommer till Hosanna på eftermiddagen och får där en enkel måltid. Efter maten ges social utveckling och annan utvecklande sysselsättning. Det kan vara musik, sport, datautbildning, läxhjälp eller bokläsning – Life Skill Program. 

Läs vidare på www.hosannahazyview.com Lions har representant på plats. 

För mer information: Jörgen Runesson LC Råå Tel.070-557 53 52 

Önskan från projektledningen är att varje klubb bidrar med 3,000: - 


18. LC Höör - Blindskolan i Hanoi

hanoiElisabeth Persson har startat två konstskolor för blinda barn i Vietnam och flera Lionsklubbar i landet stödjer verksamheten. Den första skolan, Mini Art School for Blind, etablerades 1999, i samarbete med blindskolan Nguyen Dihn Chieu School for Blind Children i Hanoi. 

Kontaktperson Ulf Petersson, LC Höör 

Distriktsrådet föreslår klubbarna att bidra 

efter egen förmåga 

19. LC Höör - Qhanawara, Bolivia

boliviaLC Höör stöttar "Fundación Qhanawara som är en liten, oberoende, ideell organisation som driver fritidshemmet Qhanawara – en mötesplats för ett 50-tal skolbarn och deras familjer i bostadsområdet Los Lirios, ca 8 km från La Paz, Bolivia. Organisationen arbetar främst med barn som kommer från familjer med begränsade resurser och visar stora behov av att få hjälp med skolarbetet och behöver stöd inom områdena hälsovård och psykologi. Det arbetas även mycket med miljömedvetenhet. Qhanawara arbetar med lärare, läkare och psykologer för att tillförsäkra att barnen och familjerna får bästa möjliga hjälp. Barnen som går på fritidshemmet är mellan 2 till 16 år gamla. Idag tar relativt många ungdomar del av verksamheten, vilket är en stor framgång då ett av organisationens största mål är att motivera ungdomar att gå ut gymnasiet och inte hoppa av skolan för att på så vis få större chans till en bättre framtid." 

Kontaktperson Ulf Petersson, LC Höör 

Distriktsrådet har inget ansvar i projekten som redovisas under flikarna15 -20 Eventuella frågor, ekonomiska redogörelser etc. svarar respektive klubb eller privatpersoner som angivs i texten. DK förmedlar enbart pengarna och är inte inblandad i någon annan redovisning. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tack för era bidrag 

DG Bert Engström 

Distriktsrådet 101-S